Dirk Huygens

Dirk HUYGENS (°1967) is advocaat aan de balie te Antwerpen, en mede-oprichter/vennoot van Corbus Advocaten. Hij is voornamelijk actief in vennootschapsrecht, contractenrecht en IP/ICT. Verder zetelt hij regelmatig als arbiter in commerciële arbitragedossiers.

Vanuit zijn praktijk als ondernemingsadvocaat is hij vertrouwd met de soms gespannen relaties/verhoudingen tussen vennoten/bestuurders onderling, of tussen handelspartners. In veel gevallen diende hij, in de vergaderingen met cliënten en tegenpartijen, vast te stellen dat de communicatie op een bepaald moment totaal verzuurd was geraakt, of zelfs abrupt was afgebroken, en van dan af partijen enkel nog oog hadden voor hun eigen positie en gelijk, en kost wat kost de andere partij op de knieën wensten te krijgen.

Omdat procedures voor de rechtbank niet altijd tot oplossingen leidden, en soms voor beide partijen een verlies betekenden, ontstond meer en meer de behoefte om geschillen op een andere manier te benaderen. De ervaring leerde dat het mogelijk was om de communicatie tussen partijen wél terug tot stand te brengen, en samen met hen op zoek te gaan naar win-win oplossingen. Vanuit die optiek volgde hij de opleiding erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken aan de UA Antwerpen.

Dirk kan, door zijn open en natuurlijke aanpak, partijen toch bij mekaar brengen, rust creëren in de gespannen relatie, en een sfeer van vertrouwen tot stand brengen.