Patrick Schruers

Patrick Schruers (°26.06.1966) is gespecialiseerd in bemiddelingsopdrachten in algemene handels- en vennootschapsgeschillen, waaronder contractuele geschillen, disputen tussen aandeelhouders, tussen aandeelhouders en management, geschillen voortvloeiende uit overnames, etc.

Mr. Schruers studeerde af in 1991 aan de K.U. Leuven, en startte zijn studies aan de U.F.S.I.A te Antwerpen, waar hij zich bekwaamde in het vennootschapsrecht.

Hij is sedert 1991 als advocaat verbonden aan de Balies te Hasselt en te Antwerpen. Sedert 1997 werd hij benoemd als curator bij de rechtbanken van koophandel te Hasselt en te Brussel.

Mr. Schruers behaalde in 2004 een Master in Ondernemingsrecht aan Universiteit Antwerpen en vervulde diverse lesopdrachten waaronder aan de Syntra campus te Hasselt.