Missie, Doelstelling

Mission Statement

  • Het aanbieden van professionele bemiddeling in burgerlijke en handelszaken als volwaardig alternatief voor een lange, dure en slopende procesgang.
  • Dit via een team van enthousiaste, gemotiveerde en gedreven professioneel erkende bemiddelaars die via het ‘mediationplatform®’ het bemiddelen in burgerlijke en handelszaken aanbieden.
  • Het ‘mediationplatform®’ streeft kost wat kost het zoeken van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing na, zodat geen enkele betrokkene in de kou blijft staan.

Visie

  • Het ‘‘mediationplatform®’ wil haar doelgroepmarkt sensibiliseren teneinde haar ertoe te bewegen de stap naar bemiddeling te zetten, waarbij het doelpubliek de bemiddeling als conflictoplossing (h)erkent en het als volwaardig alternatief voor een gerechtsprocedure kiest.

Troeven

  • Het ‘mediationplatform®’ onderscheidt zich binnen het domein van burgerlijke en handelszaken van anderen doordat het onder “hetzelfde dak’ met een uniek team van specialisten werkt, die een voor een ‘expert’ binnen hun vakgebied zijn.
  • Het ‘mediationplatform®’ herbergt een jarenlange ervaring en knowhow, dit maakt het team dusdanig sterk gewapend dat het elk ‘bemiddelbaar conflict’ aankan.